T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY - Hacı Muzaffer Bakbak Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Mesleki Açıköğretim lisesi

*** Mesleki Açık Liseye Kayıt Yerleri Halk Eğitim Merkezleridir. Bu Halk Eğitimler de Merkezi Ankara’da bulunan Mesleki Açık Lisenin il ve ilçelerde şubeleri sayılmaktadır. Meslek Liseleri ise alan(meslek) derslerini veren yüz yüze eğitim kurumlarıdır.

*** Meslek Liseleri okulun öğretmen durumu ve bina şartlarını göz önüne alarak Halk Eğitimlere kontenjan bildirirler. Buna göre Halk Eğitimlerde kayıt yaptıranlar yüz yüze eğitim kurumlarında da alan dersleri görmek için her yıl kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

*** Mesleki Açık Liseye, İlköğretim Mezunları İlköğretim Diploması ile, Liseden Ayrılanlar Tasdiknameyle, Lise Mezunları ise Lise Diplomasıyla kayıt olurlar.

*** Mesleki Açık Lise Kredi sistemine göre ders vermektedir. Kredili sistemle Kültür dersleri dışarıdan, Alan dersleri yüz yüze alınır. Kültür(ortak-seçmeli) Derslerden 110 kredi, alan(mesleki) Derslerden ise 130 kredi toplamda 240 krediyi tamamlayanlar mezun olurlar.

*** Mesleki Açık Lise 8 dönemden oluşmaktadır. Lise1 : 1.ve 2. Dönem, Lise2: 3. ve 4. Dönem, Lise3: 5. ve 6. Dönem, Lise4: 7. Ve 8. Dönemleri kapsar.

*** Mesleki Açık Lise Yüz Yüze Eğitim Dersleri lise2’den itibaren, yani 3. Dönemden itibaren başlar. Bu yüzden ilköğretim diplomasıyla kayıt yaptıran birisi öncelikle 1. ve 2. Dönemi dışarıdan bitirmelidir. Yani bir yıl beklemelidir.

*** Yüz yüze eğitimi okulun imkanları doğrultusunda ve okul idaresinin uygun göreceği saatlerde verilir. Gündüz, gece, hafta sonu olabilmektedir. Ancak tasarruf tamamen okul idarelerindedir. Genelde ise gündüz örgün eğitim verildiğinden yüz yüze eğitim gece yapılmaktadır.

***Yeni değişen yönetmeliğin devamsızlık maddesi şu şekilde: MADDE 32 – Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur. Bir dersteki özürlü ve/veya özürsüz devamsızlığı o dersin dönem içindeki toplam ders saatinin 1/4’ünden fazla olanlar, dönem puanları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılır. Mesela bir dersin haftalık ders saati 7 olsun. Bir dönemde toplam 18 hafta var. 7x18=126 saat eder. Buna göre 126/4= 31,5 eder. 31,5’in fazlasından kalınır. Bu haftalar içinde dersler tatil günlerine denk gelse bile hesaplama değişmez. (Kısa hesaplama: ders saati sayısı çarpı 4,5’tir. Örn: 7’ saatlik ders için 7x4,5=31,5)

*** Mesleki Açık Lisede başarısız olunan dersten telafi alınabilir. Yalnız üstten ders alınamaz.

*** Halk Eğitimde bir dönem kaydını yenilemeyen donuk, iki dönem üst üste yenilemeyen silik durumuna düşer. Donuk ve Silik öğrenci yüz yüze eğitimi alamaz.

*** Dönem sonlarında öğrencilerin notları Mesleki Açık Lisenin internet sistemine okul tarafından girilir. Öğrenciye ayrıca bir karne verilmez. Öğrenci kendi şifresi ile oluşabilecek yanlışlıklara karşı sayfasını sürekli kontrol etmekle yükümlüdür.

*** Mesleki Açık Lisenin Bağlı Bulunduğu Yönetmeliğin Adı: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ

*** Mesleki Açık Lisesi Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddesi şu şekildedir: Madde 54 — Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitime devam ettikleri okul müdürlüğünce belirlenen genel kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Öğretim Kurumlarında Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunlardan örgün eğitim dışına çıkarma cezası gerektiren davranışta bulunanların yüz yüze eğitimle ilişiği kesilir. Buna bağlı olarak bütün açık lise öğrencilerinin okulda bulunan öğretmen ve idarecilerinin belirleyeceği kurallara uymalı, her ne surette olursa olsun öğrenci olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Derste öğretmenlerine karşı tutum ve davranışlarında azami dikkat göstermeli, kılık kıyafetine dikkat etmeli ve okul içerisinde öğrenciye yakışır davranışlar sergilemelidir.

*** Mesleki açık lise ile ilgili her türlü iş ve işlem için http://maol.meb.gov.tr/ adresine bakabilirsiniz.

Yayın: 22.04.2013 - Güncelleme: 22.04.2013 10:46 - Görüntülenme: 961